Tolerance to stress differs between Asian green mussels Perna viridis from the impacted Jakarta Bay and from natural habitats along the coast of West Java

Mareike Huhn*, Giannina S.I. Hattich, Neviaty P. Zamani, Karen von Juterzenka, Mark Lenz

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tolerance to stress differs between Asian green mussels Perna viridis from the impacted Jakarta Bay and from natural habitats along the coast of West Java”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar