Tolerance of juvenile barnacles (Amphibalanus improvisus) to warming and elevated pCO2

Christian Pansch*, Ali Nasrolahi, Yasmin Shirin Appelhans, Martin Wahl

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tolerance of juvenile barnacles (Amphibalanus improvisus) to warming and elevated pCO2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences