Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kristian Wahlbeck, Outi Hietala, Lauri Kuosmanen, David McDaid, Juha Mikkonen, Johannes Parkkonen, Kaarina Reini, Samuel Salovuori, Jouni Tourunen

Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBeställd rapportProfessionell

Sammanfattning

TiivistelmäYhdessäMielin-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tutkittua tietoa toimivista mielenterveys- ja päihdetyönmalleista päättäjille. Hanke toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, asiantuntijahaastatteluina, väestö-kyselynä ja kokemusasiantuntijoiden fokusryhmätyöskentelynä. Luonnos mielenterveys-ja päihdetyöntoimivista malleista oli avoimesti kommentoitavissa Ota kantaa -sivustolla.Keskeisenä näkökulmana korostui näyttöön perustuvien tai hyviksi käytännöiksi todettujen hoitomallienpainottaminen. Päähavaintona nousee myös esille uusien ihmislähtöisten, osallisuutta ja vertaisuuttatukevien toimintamallien luomat mahdollisuudet uudistaa mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tutkimusnäyttöpuoltaa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiota perusterveydenhuoltoon.Monitoimijaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut rakentuvat julkisia palveluja täydentävien järjestöjenpalveluja hyödyntäen. Selvityksen mukaan mielenterveyspalveluihin ja mielenterveyden edistämiseeninvestoimalla on mahdollista vähentää mielenterveysongelmien epäsuoria kustannuksia – kuten tuottavuuskustannuksia– merkittävästi.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
FörlagValtioneuvoston kanslia
ISBN (elektroniskt)978-952-287-501-3
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Citera det här