Time-dependent absorption of gamma-radiation under high-frequency magnetic excitation of 57Fe

M. Lippmaa*, I. Tittonen, J. Lindén, T. Katila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time-dependent absorption of gamma-radiation under high-frequency magnetic excitation of <sup>57</sup>Fe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi