Thermoresponsive Nanocellulose Films as an Optical Modulation Device: Proof-of-Concept

Aayush Kumar Jaiswal*, Ari Hokkanen, Vinay Kumar, Tapio Mäkelä, Ali Harlin, Hannes Orelma

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermoresponsive Nanocellulose Films as an Optical Modulation Device: Proof-of-Concept”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi