Thermodynamic Modeling of Sustainable Non-ferrous Metals Production: Part I

Fiseha Tesfaye, Alexandra E. Anderson, Mingming Zhang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermodynamic Modeling of Sustainable Non-ferrous Metals Production: Part I”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap