Thermodynamic examination of quaternary compounds in the Ag–Fe–(Ge, Sn)–Se systems by the solid-state EMF method

Mykola Moroz*, Fiseha Tesfaye, Pavlo Demchenko, Myroslava Prokhorenko, Bohdan Rudyk, Lyudmyla Soliak, Daniel Lindberg, Oleksandr Reshetnyak, Leena Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermodynamic examination of quaternary compounds in the Ag–Fe–(Ge, Sn)–Se systems by the solid-state EMF method”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry