Thermal stability of cellulose insulation in electrical power transformers – A review

Paul Jusner, Elisabeth Schwaiger, Antje Potthast, Thomas Rosenau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermal stability of cellulose insulation in electrical power transformers – A review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi