Thermal behaviour/treatment of some vegetable residues. IV. Thermal decomposition of eucalyptus wood

Cornelia Vasile*, Carmen Mihaela Popescu, Maria Cristina Popescu, Mihai Brebu, Stefan Willfor

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  24 Citeringar (Scopus)

  Sammanfattning

  The paper is divided into two parts, as follows: the former includes a short review on the kinetics of wood thermal decomposition, while the latter studies the thermal behaviour of Eucalyptus chips, Eucalyptus brown stock pulp (BSP) and their corresponding lignin samples. The glass transition temperatures of the lignins extracted from Eucalyptus samples have been determined. On the basis of a decomposition model of the wood components, the dependence of the overall kinetic parameters on heating rate and conversion degree has been established.

  OriginalspråkEngelska
  Sidor (från-till)29-42
  Antal sidor14
  TidskriftCellulose Chemistry and Technology
  Volym45
  Nummer1-2
  StatusPublicerad - jan. 2011
  MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Thermal behaviour/treatment of some vegetable residues. IV. Thermal decomposition of eucalyptus wood”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här