The transition towards open access publishing in humanities: A case study of researchers’ publishing patterns, views on and experiences of OA publishing at a Finnish university

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarMagisteruppsatsAvhandlingar

12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The transition towards open access publishing in humanities: A case study of researchers’ publishing patterns, views on and experiences of OA publishing at a Finnish university”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora