The transition towards open access publishing in humanities: A case study of researchers’ publishing patterns, views on and experiences of OA publishing at a Finnish university

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarMagisteruppsatsAvhandlingar

36 Nedladdningar (Pure)
Filter
Muntlig presentation

Sökresultat