The toxicities of a polyunsaturated fatty acid and a microcystin to Daphnia magna

M. Reinikainen*, J. Meriluoto, L. Spoof, K. I. Harada

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

36 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The toxicities of a polyunsaturated fatty acid and a microcystin to Daphnia magna”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap