The ‘spirit of the times’: Fast policy for educational reform in Finland

Ian Hardy*, Hannu Heikkinen, Matti Pennanen, Petri Salo, Tomi Kiilakoski

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The ‘spirit of the times’: Fast policy for educational reform in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Medicine and Dentistry

Psychology