The Role of Vimentin in Tissue Repair and Cell Growth

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

29 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Role of Vimentin in Tissue Repair and Cell Growth”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology