The role of school placement within research-based teacher education - through the eyes of science mentors

Katarina Pajchel*, Kirsti Marie Jegstad, Gunilla Eklund, Siv G Aalbergsjø, Per Øyvind Sollid

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of school placement within research-based teacher education - through the eyes of science mentors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology