The role of acetyl chloride in the chlorination of acetic acid

Päivi Mäki‐Arvela, Erkki Paatero, Tapio Salmi*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of acetyl chloride in the chlorination of acetic acid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering

Neuroscience

Material Science