The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism

Olena Sihvo

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingMonografi

93 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science