The reactivity of chars from coal, peat and wood towards NO, with and without CO

Ron Zevenhoven*, Mikko Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

58 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The reactivity of chars from coal, peat and wood towards NO, with and without CO”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Chemical Engineering

Material Science

Physics