The practices of a raqi (Islamic exorcist) in Stockholm

Michael Marlow*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

50 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The practices of a raqi (Islamic exorcist) in Stockholm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities

Psychology