The potential of a mixed-methods approach for research on learning to theorise music

Cecilia Björk*, S. Alex Ruthmann, Mats Granfors, Joachim Högväg, Sören Andersson

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The potential of a mixed-methods approach for research on learning to theorise music”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Psychology