The Mysterious Number 480 in 1 Kings 6:1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Sammanfattning

There is a plausible option that 1 Kgs 6:1 and Judg 11:26 are parts of an ancient chronological scheme which was used in pre-exilic royal archives to connect the past history of Israel (the exodus and the settlement) to the chronology of the monarchy.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)
TidskriftThe Bible and Interpretation
StatusPublicerad - 2016
MoE-publikationstypE1 Populärvetenskaplig artikel, dagstidnings-/nyhetsartikel

Citera det här