The mechanism of Ara-C-induced apoptosis of differentiating cerebellar granule neurons

M J Courtney, E T Coffey

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

55 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The mechanism of Ara-C-induced apoptosis of differentiating cerebellar granule neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology