The meaning of reflection for understanding caring and becoming a caring nurse

Turid Anita Jaastad*, Venke Ueland, Camilla Koskinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The meaning of reflection for understanding caring and becoming a caring nurse”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions