The locomotive behaviours of the tree-climbing fish, Periophthalmus variabilis: a cross-disciplinary approach to bioinspired design

Adhityo Wicaksono*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The locomotive behaviours of the tree-climbing fish, Periophthalmus variabilis: a cross-disciplinary approach to bioinspired design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science