The Limits of Swedishness in Early Modern Sweden. Recension av Jens Lerbom, Svenskhetens tidigmoderna gränser. Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige

Sven-Erik Klinkmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)253–257
TidskriftEthnologia Scandinavica
Volym48
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Citera det här