The limits of hospitality? The role of restorative justice in the domestic violence cases

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The limits of hospitality? The role of restorative justice in the domestic violence cases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap