The knowledge-oriented and relationship-oriented roles of popular education in labour movement parties in Sweden

Henrik Nordvall*, Annika Pastuhov

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The knowledge-oriented and relationship-oriented roles of popular education in labour movement parties in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap