The kinetics of simultaneous aqueous extraction and hydrolysis of spruce hemicelluloses

Jussi Rissanen, Henrik Grénman*, Chunlin Xu, Jens Krogell, Stefan Willför, Dmitry Murzin, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The kinetics of simultaneous aqueous extraction and hydrolysis of spruce hemicelluloses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science