The keratin-desmosome scaffold of internal epithelia in health and disease - The plot is thickening

Diana M Toivola, Lauri Polari, Tobias Schwerd, Nicolas Schlegel, Pavel Strnad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

32 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The keratin-desmosome scaffold of internal epithelia in health and disease - The plot is thickening”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science