The IR studies of the status of Cu+ ions in CuZSM-5 CuBeta and in CuMCM-41

J. Datka*, P. Kozyra, E. Kukulska-Zajaç, M. Szutiak, N. Kumar

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The electron donor properties of Cu+ and the ability to activate adsorbed molecules by π-back donation of d electrons of Cu+ to π* antibonding orbitals of a molecule increases in the order: CuMCM-41 < CuZSM-5 < CuBeta. It was evidenced by IR studies of CO, N2, and NO adsorption. TPD-IR experiments provided information on heterogeneity of Cu+ sites in all the zeolites studied. The experiments on the reduction (in H2) and oxidation (in air) evidenced that the ability of Cu+ to reduction and oxidation depends on zeolite structure. The ability to reduction increased in the order: CuMCM-41 < CuBeta < CuZSM-5, whereas the ability to oxidation increased in the opposite order.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)1655-1660
Antal sidor6
TidskriftStudies in Surface Science and Catalysis
Volym154 B
DOI
StatusPublicerad - 2004
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The IR studies of the status of Cu<sup>+</sup> ions in CuZSM-5 CuBeta and in CuMCM-41”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här