The influence of various synthesis methods on the catalytic activity of cerium oxide in one-pot synthesis of diethyl carbonate starting from CO2, ethanol and butylene oxide

Ewelina Leino, Päivi Mäki-Arvela, Valerie Eta, Narendra Kumar, Frédéric Demoisson, Ajaikumar Samikannu, Anne-Riikka Leino, Andrey Shchukarev, Dmitry Yu Murzin*, Jyri Pekka Mikkola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of various synthesis methods on the catalytic activity of cerium oxide in one-pot synthesis of diethyl carbonate starting from CO<sub>2</sub>, ethanol and butylene oxide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar