The influence of acidity of carbon nanofibre-supported palladium catalysts in the hydrogenolysis of hydroxymatairesinol

Heidi Markus, Arie J. Plomp, Päivi Mäki-Arvela, Johannes H. Bitter, Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of acidity of carbon nanofibre-supported palladium catalysts in the hydrogenolysis of hydroxymatairesinol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar