The Impact of Impurities on Alloy Behavior in Supercritical CO2 at 700 °C

Juho Lehmusto, James M. Kurley, Michael J. Lance, James R. Keiser, Bruce A. Pint

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Impact of Impurities on Alloy Behavior in Supercritical CO2 at 700 °C”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi