The Ideal and Regular Mechanisms of Hematite Reduction Reactions

Wei Zhang*, Zhengliang Xue, Zongshu Zou, Henrik Saxén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Ideal and Regular Mechanisms of Hematite Reduction Reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Material Science

Chemistry