"The Golden Chain of Pious Rabbis": The origin and development of Finnish Jewish Orthodoxy

Simo Muir, Riikka Tuori

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
Filter
Slutfört

Sökresultat