"The Golden Chain of Pious Rabbis": The origin and development of Finnish Jewish Orthodoxy

Simo Muir, Riikka Tuori

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"The Golden Chain of Pious Rabbis": The origin and development of Finnish Jewish Orthodoxy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities