The gap between juridical and pedagogical discourses concerning preventing and countering abusive treatment in preschool policy documents

Anna Rantala*, Mia Heikkilä

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Nedladdningar (Pure)

Citera det här