The framing of environmental citizenship and youth participation in the Fridays for Future Movement in Finland

Janette Huttunen, Eerika Albrecht

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The framing of environmental citizenship and youth participation in the Fridays for Future Movement in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology