The first observation of okadaic acid in flounder in the Baltic Sea

Vesa Sipiä*, Harri Kankaanpää, Jussi Meriluoto, Tore Høisæter

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The first observation of okadaic acid in flounder in the Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap