The evolution of filial cannibalism and female mate choice strategies as resolutions to sexual conflict in fishes

Kai Lindström*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The evolution of filial cannibalism and female mate choice strategies as resolutions to sexual conflict in fishes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Neuroscience