The effects of distance and age on the accuracy of estimating perpetrator gender, age, height, and weight by eyewitnesses

Thomas Nyman, Jan Antfolk, James Michael Lampinen, Julia Korkman, Pekka Santtila

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects of distance and age on the accuracy of estimating perpetrator gender, age, height, and weight by eyewitnesses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Psychology