The effect of chemical reducing agents in the synthesis of sol-gel Ru-Sn catalysts: Selective hydrogenation of cinnamaldehyde

J. Hájek, P. Mäki-Arvela, E. Toukoniitty, N. Kumar, T. Salmi, D. Yu Murzin*, L. Červený, I. Paseka, E. Laine

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The influence of chemical reduction on the properties of bimetallic Ru-Sn/SiO2 catalyst was studied. Prepared sol-gel catalysts were reduced by NaBH4, KBH4, H2, and CH 2O. Physical and catalytic properties of reduced catalysts were compared to non-reduced ones in the liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde. The influence of boron impregnation was investigated. The observed hydrogenation activity and selectivity towards cinnamylalcohol were effected by reduction pretreatment. The NaBH4 reduced catalyst exhibited the highest activity and selectivity. Reduction pretreatment influenced the pore sizes, active metal surface as well as content of carbon impurities. Traces of the reduction agents were detected in the catalysts. Boron impregnation presumably improved the catalyst activity, but had a minor effect on the selectivity.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)187-195
Antal sidor9
TidskriftJournal of Sol-Gel Science and Technology
Volym30
Utgåva3
DOI
StatusPublicerad - jun 2004
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of chemical reducing agents in the synthesis of sol-gel Ru-Sn catalysts: Selective hydrogenation of cinnamaldehyde”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här