The distribution and characterization of gas domes in Lumparn Bay, Åland Islands, northern Baltic Sea

Alexandra Nyman, Henna Rinne, Sonja Salovius-Laurén, Henry Vallius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The distribution and characterization of gas domes in Lumparn Bay, Åland Islands, northern Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap