The digitalization of port infrastructure

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The digitalization of port infrastructure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering