The development of the method of low-temperature peat pyrolysis on the basis of alumosilicate catalytic system

E. M. Sulman*, V. V. Alferov, Yu Yu Kosivtsov, A. I. Sidorov, O. S. Misnikov, A. E. Afanasiev, N. Kumar, D. Kubicka, J. Agullo, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The development of the method of low-temperature peat pyrolysis on the basis of alumosilicate catalytic system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap