The development of the method of low-temperature peat pyrolysis on the basis of alumosilicate catalytic system

E. M. Sulman*, V. V. Alferov, Yu Yu Kosivtsov, A. I. Sidorov, O. S. Misnikov, A. E. Afanasiev, N. Kumar, D. Kubicka, J. Agullo, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The catalytic pyrolysis of peat was investigated over several iron-containing zeolites of different structure (Beta, Y, Mordenite, ZSM-5) and SiO2/Al2O3 molar ratios at 410 °C in a batch mode. The overall activity of iron-containing catalysts was similar, being however significantly higher than activity of parent materials. Additionally, iron-modified zeolites afforded higher ethene and propene selectivity than corresponding proton forms.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)162-167
Antal sidor6
TidskriftChemical Engineering Journal
Volym134
Utgåva1-3
DOI
StatusPublicerad - 1 nov 2007
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The development of the method of low-temperature peat pyrolysis on the basis of alumosilicate catalytic system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här