The core of Katie Eriksson’s caritative caring theory – a qualitative study from a postdoctoral perspective

Lisbeth Fagerström, Jessica Hemberg*, Camilla Koskinen, Lillemor Östman, Yvonne Näsman, Linda Nyholm, Regina Santamäki Fischer

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The core of Katie Eriksson’s caritative caring theory – a qualitative study from a postdoctoral perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Nursing and Health Professions

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology