The convergence of the pharmaceutical and the food industry through functional food: Strategic change and business opportunity or an illusion?

Malin Brännback, Aart Jan De Heer, Patricia Wiklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The convergence of the pharmaceutical and the food industry through functional food: Strategic change and business opportunity or an illusion?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap