The Complexity of Sustainability: Ett tvärvetenskapligt kursexperiment

Peter Ehrström, Lily-Ann Wolff, Pia Sjöblom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Ett nytt kurskoncept med temat hållbar utveckling har förverkligats under två läsår vid Åbo Akademi. Den tvärvetenskapliga kursen är ett exempel på ett gemensamt utvecklingsarbete mellan lärare från flera ämnen. Den heterogena målgruppen har bestått av studenter med såväl olika ämnes- som kulturell bakgrund. Vid slutseminarierna har alla lärare och studenter bytt erfarenheter genom de valbara specifika projekt som deltagarna fördjupat sig i. Undervisning och kommunikation under kursen har möjliggjorts med hjälp av digital teknik. Såväl studenter som lärare har upplevt kursen som fräsch och aktuell.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)17–19
TidskriftYliopistopedagogiikka
Volym23
Utgåva2
StatusPublicerad - 2016
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Sustainability
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Miljö
  • Hållbar utveckling
  • Urban
  • Rural

Citera det här