Temperature gradient induced changes within superheater ash deposits high in chlorine

Roland Balint*, Markus Engblom, Jonne Niemi, Daniel Silva da Costa, Daniel Lindberg, Patrik Yrjas, Leena Hupa, Mikko Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temperature gradient induced changes within superheater ash deposits high in chlorine”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar